Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. SATICI’YA AİT BİLGİLER

Firma Unvanı/Ad ve Soyad            : Emre Kayan

Vergi Dairesi                                     : Kadıköy

Vergi Numarası                                : 5370380028

Adres                                                 : Nabizade Sok. B Blok Hasanpaşa Mah. 82/A Kadıköy/İstanbul

Telefon : 0542 620 5953

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER

ALICI

Alıcı: Spor Zinciri Üyesi

Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle Spor Zinciri Üyesi olma talebinde bulunan ALICI, Web Sitesi üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

SATICI ve ALICI bundan böyle birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI'nın SATICI'ya, tüm hakları Emre Kayan’a (“Spor Zinciri”) ait olan www.sporzinciri.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“Web Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve Web Sitesi’nde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) veya ürünün (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme ALICI tarafından siparişin verildiği tarihte yürürlüğe girecek olup Taraflar’ın Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini gereğince ifa etmeleri üzerine ayrıca ihbara gerek olmaksızın sona erecektir.

4. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

4.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları aşağıda yer alan bilgilerde belirtilmektedir.

ÜRÜN/HİZMET

BİRİM FİYAT (TL)

ADET

TOPLAM (TL)

 

 

 

 

ÖDEME TOPLAMI (KDV DAHİL)

 

 

4.2. SATICI tarafından sunulan tüm üyelik tipleri belirli süreli abonelik sözleşmesi hükümlerine tabi olup üyelik süresinin sonunda ayrıca ihbara gerek olmaksızın sona erecektir.

4.3. SATICI tarafından ALICI’ya ödeme yapabileceği iki yöntem sunulmuştur.

- ALICI tarafından Web Sitesi üzerinden Hizmet veya Ürün alınması halinde online ödeme yöntemiyle kredi kartı, banka kartı veya benzeri ödeme aracı bilgileri girilerek ödeme gerçekleştirilebilir.

- ALICI, doğrudan SATICI’ya ödeme yapabilir.

5. GENEL ŞARTLAR

5.1. Sözleşme konusu Hizmet, eğer anlaşmalı olunan antrenörlerden özel ders alınması ise Meslek Profili’nde veya Hizmet Talebi’nde belirtilecek şekilde Taraflarca mutabık kalınacak lokasyonda ifa edilecek olup; Hizmet özel antrenman programı hazırlanması ise ALICI’nın tanımlanmış olunan e-posta adresine iletilecektir ve/veya Web Sitesi’ndeki hesabına tanımlanacaktır.

5.2. Sözleşme konusu Hizmet, madde 5.1’de belirtilenler dışında ise bu durumda SATICI’nın Sözleşme konusu Hizmet için Web Sitesi’nde belirttiği lokasyonda ifa edilecektir.

5.3. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra ödemeyi Web Sitesi üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ederse kendisine ödeme yapmak üzere tercih etmesi için kredi kartı seçenekleri sunulacaktır. ALICI bu kredi kartı seçeneklerden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır.

5.4. ALICI'nın kredi kartı ile taksitle satış bedelini ödemesi durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.5. ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.6. ALICI'nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu üyelik türüne ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda Hizmet veya Ürün satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI'nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Web Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’in kişisel kullanım için olduğunu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtmayacağını veya başkalarına satmayacağını kabul eder.

5.8. ALICI, Web Sitesi üzerinden satın alacağı özel ders programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini kendisine belirtilecek şekilde programın başlangıç saatine en az 24 (yirmidört) saat kala yazılı olarak bildireceğini aksi takdirde satın almış olduğu özel ders programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Bu süre içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise iptal talebinden itibaren yetmişiki (72) saat içerisinde özel ders programı ücreti ALICI’ya iade edilecektir.

5.9. SATICI haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI'ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir Hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.

5.10. ALICI işbu Sözleşme ve Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

5.11. ALICI, Web Sitesi üzerinden satın almış olduğu özel ders programının programın başlangıç saatine en az 24 (yirmidört) saat kala yazılı olarak anlaşmalı olunan antrenör tarafından iptal edilebileceğini, bu durumda ders program ücretinin iptal talebinden itibaren yetmişiki (72) saat içerisinde iade edileceğini bu duruma hiçbir itiraz hakkının olmadığını kabul eder.

5.12. SATICI, Web Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

5.13. ALICI, Web Sitesi üzerinden satın alacağı özel ders programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte özel ders programı satın aldığı anlaşmalı olunan antrenör ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, SATICI’nın sorumluluğunun özel ders programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan antrenör ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. SATICI’nın Web Sitesi üzerinden Ürün/Hizmet satın alma ilişkisi, SATICI ile ALICI arasında kurulacaktır, ancak Hizmet anlaşmalı olunan SATICI verilecektir. ALICI, Hizmet’in anlaşmalı olunan SATICI tarafından verileceğini, Spor Zinciri’nin bu kapsamda yalnızca anlaşmalı olunan SATICI ile karşı karşıya gelmeleri için ortam sağladığını ve satın alma konusu ile ilgili olarak kendisine karşı herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul ve beyan eder.

5.15. ALICI, satın alacağı Hizmet veya Ürün’ün tesliminden önce satın alınan Hizmetlerin veya Ürünlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde Hizmetlerin veya Ürünlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

5.16. ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

5.17. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir.

5.18. ALICI ve SATICI, Sözleşme konusu Ürüne/Hizmete ilişkin Web Sitesi’nde yer verilen açıklamalardan, Ürünün/Hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden SATICI'nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.19. ALICI, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen Ürün/Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün/Hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen Ürün/Hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.20. Sözleşme konusu Ürün veya Hizmet, Hizmet Talebi’ne bağlı olarak sunulmaktaysa SATICI, işbu Sözleşme öncesinde Hizmet Talebi’nde yer verilen Ürün/Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün/Hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen Ürün/Hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.21. ALICI ve SATICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Spor Zinciri’nin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve SATICI ve ALICI tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu Ürün ve Hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, işbu Sözleşmeye konu Ürünün/Jizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun SATICI'ya ait olduğunu; Spor Zinciri’nin ALICI ve SATICI arasındaki işbu Sözleşmenin tarafı olmadığını ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. SATICI, Spor Zinciri İş Ortaklığı Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde ALICI’nın online ödeme sistemini tercih etmesi üzerine satışa sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Spor Zinciri’ni temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin SATICI tarafından iptal edilmesi halinde Spor Zinciri, Spor Zinciri İş Ortaklığı Sözleşmesi’ni feshetme ve SATICI'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. ALICI, Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin ödemeyi SATICI'nın temsilcisi sıfatıyla Spor Zinciri’ne yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

5.22. İşbu Sözleşme, ALICI ve SATICI için Spor Zinciri İş Ortaklığı Sözleşmesi ve Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, Spor Zinciri İş Ortaklığı Sözleşmesi ve Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

5.23. Taraflar, aralarındaki işbu Sözleşmeden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Spor Zinciri’nin, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Spor Zinciri İş Ortaklığı Sözleşmesi ve Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi ve Web Sitesi’ndeki diğer kurallar kapsamında Spor Zinciri’nin söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

5.24. Taraflar, ALICI tarafından satın alınan Ürün veya Hizmet’in niteliğine ve SATICI’nın takdirine bağlı olarak Ürün veya Hizmet’in ifa edilmesi için ayrıca bir sözleşme akdedebilirler. Akdedilecek olan sözleşme işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir eki ve parçası olarak kabul edilecektir.

6. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

6.1. ALICI, işbu Sözleşme konusunun Ürün olması halinde; Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, işbu Sözleşme konusunun Ürün dışında bir Hizmetin sunulmasına ilişkin olması halinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Web Sitesi üzerinden bildirimde bulunması şarttır.

6.2. Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

6.2.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan Ürün veya Hizmetler,

6.2.2 ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler veya Hizmetler,

6.2.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürünler,

6.2.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

6.2.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürünler,

6.2.6. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

6.2.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

6.2.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

6.2.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen Hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi Ürünler,

6.2.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan Hizmetler.

6.3. ALICI'nın cayma hakkını kullanması hâlinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. ALICI ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itiaren on (10) gün içerisinde Ürün’ü SATICI’ya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

6.4. ALICI, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken SATICI tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. ALICI'ya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere SATICI, ALICI'dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. SATICI ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü ALICI'dan almakla yükümlüdür.

6.5. ALICI tarafından sipariş edilmeyen Ürün’ün teslimi veya Hizmetin sunulması durumunda, Ürünün kullanılması veya Hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, SATICI, ALICI'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

7. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve Web Sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI, SATICI’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu Ürün veya Hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu Ürün veya Hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Hizmet sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Web Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme Formu, Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi, Spor Zinciri İş Ortaklığı Sözleşmesi ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

İşbu Sözleşme …/…/…. Tarihinde kurulmuştur.